Нормативні документи

📂Установчі документи

📄Статут комунального закладу "Одеський педагогічний фаховий коледж"📥

📄Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань📥

📄Колективний договір📥

📄Правила внутрішнього трудового розпорядку📥

📂ліцензії на провадження освітньої діяльності

📂Структура та органи управління коледжу

📂Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

📂Освітні програми, що виконуються в коледжі

📂Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у коледжі

📂Мова (мови) освітнього процесу

Мовою освітнього процесу в Комунальному закладі "Одеський педагогічний фаховий коледж" є державна мова. 

Засади мовної політики коледжу визначаються Законом України "Про освіту". 

У коледжі відповідно до освітньо-професійної програми викладається декілька  дисциплін  викладається англійською мовою.

📂Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

📂Матеріально-технічне забезпечення коледжу (згідно з ліцензійними умовами)

📂Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

📂Документи з організації приому до коледжу

📂Фінансові документи

📂Піблічні закупівлі

Інформація про проведення тендерних процедур🔗

📂Штатний розпис на поточний рік

📄Штатний розпис на 2024 рік📥

📄Штатний розпис на 2023 рік 📥

📄Штатний розпис на 2022 рік📥