Відділ кадрів

Старший інспектор з кадрів

Інспектор з кадрів (по роботі зі студентами)

вакансії

В своїй діяльності підрозділ по роботі з кадрами керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України та іншими нормативно-правовими актами, Статутом коледжу, Колективним договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про підрозділ по роботі з кадрами, наказами і розпорядженнями директора коледжу. 

Бланки та взірці заповнення документів