Нормативна база

💡Освітні компоненти

🔵Освітньо-професійна програма "Дошкільна освіта"

🔐доступ тільки з корпоративних акаунтів 

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 🔐

Практика «Пробна практика» (🔐Робоча програма)

Практика «Помічник вихователя в групах раннього і дошкільного віку» (🔐Робоча програма)

Практика «Підготовка до переддипломної практики» (🔐Робоча програма)

Практика «Підготовка до літньої педагогічної практики» (🔐Робоча програма)

Практика «Переддипломна» (🔐Робоча програма)

Практика «Літня педагогічна практика» (🔐Робоча програма)

Практика «Введення в спеціальність» (🔐Робоча програма)

🟡Освітньо-професійна програма "Початкова освіта"

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ🔐

Практика «У дитячих оздоровчих таборах» (🔐Робоча програма)

Практика «Позакласна та позашкільна виховна робота» (🔐Робоча програма)

Практика «Підготовка до практики «У дитячих оздоровчих таборах» (🔐Робоча програма)

Практика «З основ природознавства та краєзнавства» (🔐Робоча програма)

Практика «Безперервна» (🔐Робоча програма)

Практика «Пробні уроки та заняття» (🔐Робоча програма)

Практика «Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя-класовода в перші дні дитини в школі» (🔐Робоча програма)