Охорона праці

Безпека учасників освітнього процесу у Комунальному закладі «Одеський педагогічний фаховий коледж» має важливе значення для нашого суспільства і є неодмінною умовою сталого його розвитку.

На виконання Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ, Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII, Указ Президента України «Про День охорони праці» від 18.08.2006 № 685/2006, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу МОН від 07.10.2013 № 1365), Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, Інструктивно-методичні матеріали «Підготовка загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», подані в додатку до листа Міністерства освіти і науки України «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі» від 26.04.2013 № 1/9-305, Методичні матеріали «Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах», подані у додатку до листа Міністерства освіти і науки України «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» від 16.06.2014 № 1/9-319 і з метою запобігання дитячого травматизму під час освітнього процесу у комунальному закладі «Одеський педагогічний фаховий коледж» проводиться певна робота.

На виконання Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в установах і навчальних закладах проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання та праці вихованців, учнів та працюючих.

Вивчення проблеми безпеки учасників освітнього процесу, покращання санітарно-гігієнічних умов, профілактики травматизму знаходиться на постійному контролі директора коледжу та інженера з охорони праці. Удосконалення існуючої системи забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в умовах модернізаційних змін в освітньому просторі всіх рівнів, поліпшення організаційної роботи з профілактики травматизму серед студентів та працівників вимагає вирішення ряду завдань.

До основних завдань з охорони праці уколеджу належить :

1. Забезпечення права студентів та працівників на безпечні та нешкідливі умови навчання і праці;

2. Створення безпечних умов перебування студентів та працівників коледжу;

3. Забезпечення конституційного права громадян на здобуття освіти;

4. Зміцнення здоров’я та фізичний розвиток підростаючого покоління, пропаганду здорового способу життя серед студентів та працівників.

Крім того в коледжі здійснюється робота щодо:

1. Зміцнення матеріально-технічної бази коледжу;

2. Забезпечення виконання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання навчальних закладів та організації освітнього процесу;

3. Утримання робочих місць учасників освітнього процесу відповідно до санітарно-гігієнічних, технічних, протипожежних вимог;

4. Готовністьдо проведення ефективних заходів щодо захисту учасників освітнього процесу і працівників галузі при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, можливих терористичних актів;

5. Взаємодія зі ЗМІ щодо виготовлення відповідних матеріалів, проведення відеоуроків, спрямованих на профілактику ВІЛ-СНІДу, обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пропаганду здорового способу життя у молодіжному середовищі.