Мова освітнього процесу

Мовою освітнього процесу в Комунальному закладі "Одеський педагогічний фаховий коледж" є державна мова. 

Засади мовної політики коледжу визначаються Законом України "Про освіту". 

У коледжі відповідно до освітньо-професійної програми викладається декілька  дисциплін  викладається англійською мовою.