Дистанційне навчання

Дистанційне навчання в коледжі забезпечується через 

використання пакету хмарних технологій Google for Education (Google Workspase)