Дистанційне навчання

Дистанційне навчання в коледжі забезпечується через

використання пакету хмарних технологій Google for Education (Google Workspase)