Історія Коледжу


Історія коледжу розпочинається ще у 20-ті роки минулого століття, коли були створені Одеські педагогічні курси (1921-1923 рр.), на зміну яким у 1925 році був організований Одеський Єврейський педагогічний технікум ім. Жовтневої революції, що проіснував до 1935 року.

У 1935 році був відкритий Одеський український педагогічний технікум, який діяв до 1937 року. У 1938 році була відкрита Одеська педагогічна школа, яка мала два сектори: шкільний, дошкільний.

За наказом Ради народного комісаріату УРСР від 03.11.1944 року за № 1554 Одеська педагогічна школа була перейменована в Одеське педагогічне училище, яке функціонувало до 1956 року.

З метою забезпечення підготовки педагогічних кадрів для початкових класів загальноосвітніх шкіл та дитячих дошкільних установ у м. Одесі рішенням Одеської міської Ради народних депутатів «Про виконання Законів Української РСР про народну освіту в частині забезпечення педагогічних кадрів» від 07.02.1980 р. № 88 на виконання постійної комісії Верховної Ради Української РСР з освіти та науки від 10.12.1979 року № 6-31-10-186, рішенням облвиконкому від 15.01.1980 р. № 41 було відкрито у 1980 році Одеське міське педагогічне училище.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.1997 р. № 526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів» та наказом Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації «Про впорядкування мережі педагогічних училищ Одеської області, що належать до комунальної власності обласної ради» від 27.06.1997 р. № 153 Одеське міське педагогічне училище реорганізовано в Одеський педагогічний коледж Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2009 року № 1222 «Про оголошення розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12 2009 р. № 1449-р «Про реорганізацію Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського» Одеський педагогічний коледж виділено зі складу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського та на його базі рішенням Одеської обласної ради від 24.02 10 р. № 1048 V «Про створення вищих навчальних комунальних закладів» утворено Вищий навчальний комунальний заклад «ОДЕСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ» комунальної форми власності.