Історія Коледжу

Комунальний заклад "Одеський педагогічний фаховий коледж" - навчальний заклад, діяльність якого спрямована на забезпечення науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки майбутніх вчителів початкових класів та вихователів дошкільних закладів.


Комунальний заклад "Одеський педагогічний фаховий коледж" готує фахівців за напрямом підготовки 01 Освіта з ліцензованими обсягами прийому:

  • спеціальність 012 Дошкільна освіта (фаховий молодший бакалавр) на основі базової загальної середньої освіти (з додатковими спеціалізаціями: "вихователь з правом навчання англійської мови", "вихователь логопедичних груп") та повної загальної середньої освіти – 100 осіб,

  • спеціальність 013 Початкова освіта (фаховий молодший бакалавр) на основі базової загальної середньої освіти (з додатковими спеціалізаціями: "вчитель англійської мови початкової школи", "організатор позакласної роботи в початковій школі", "асистент вчителя в інклюзивному класі") - 100 осіб.

Усього навчається 651 студент. Працюють понад 60 педагогічних працівників, з них: 28 - спеціалістів вищої категорії; 10 — викладачів-методистів; 1 — заслужений працівник освіти України; 11 — відмінників освіти України, нагороджених медаллю А. С. Макаренка – 2 особи, медаллю "В. Сухомлинський" - 2 особи.

До здійснення освітньої діяльності залучаються фахівці - доценти, кандидати наук Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, інших вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які забезпечують високий рівень підготовки спеціалістів.


Коледж має розвинену матеріальну базу, стан якої сприяє забезпеченню якості підготовки фахівців на рівні державних вимог. В коледжі завжди затишно, чисто, гарно. Створені сприятливі умови для навчання, проведення дозвілля студентами, для роботи викладачів.

Вагомим успіхом викладачів є досягнення в роботі з обдарованою молоддю. Студенти коледжу — учасники наукових конференцій, неодноразові переможці й призери Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, регіональних олімпіад з української мови, зарубіжної літератури, англійської мови, математики серед закладів фахової передвищої освіти Одеської області та Південного регіону України.

Традиційно в коледжі проводяться спартакіади з різних видів спорту: волейболу, легкої атлетики, шашок, шахів, баскетболу. Щорічно кращі спортсмени коледжу стають призерами змагань та обласних спартакіад серед студентів закладів фахової передвищої освіти Одеської області.

Викладачі коледжу приділяють велику увагу професійно-педагогічній орієнтації студентів, проводять навчальні тренінги, відкриті заняття, майстер-класи, консультації для вчителів міста та області.

Викладачі педагогічного коледжу — активні учасники наукових конференцій, регіональних семінарів, педагогічних читань для учителів шкіл, дитячих установ, педагогічних закладів освіти, які організовує Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Викладачі-керівники практики спільно з педагогічними колективами шкіл № 119, 90, 43 та дошкільних закладів № 29, 250, 307, 138, 231, 141 удосконалюють сучасний навчально-виховний процес з урахуванням специфіки кожної школи та дошкільного закладу, їх типу й форми власності. Такий підхід сприяє обміну досягнень учителів і вихователів та педагогічних колективів міста і області.


Сьогодні з коледжем співпрацюють 25 шкіл та дошкільних закладів, на базі яких формуються майбутні абітурієнти.

Організаційно-виховна робота серед студентів спрямовується на такі важливі орієнтири, як відповідальність учителя перед державою за долю українського суспільства, визнання української мови як державної, поєднання інтелектуального потенціалу та духовності вчителя і людини, функціонує як система життєдіяльності студентів, що втілюється в аудиторній і позааудиторній роботі. Виховний і культурно-освітній процеси, дозвілля, організація фізкультурно-масової, оздоровчої роботи серед студентів постійно перебувають у центрі уваги адміністрації та органів студентського самоврядування.

Коледж весь час підтримує плідні творчі зв’язки з театрами міста, Фондом грецької культури, Болгарським та Єврейським культурними товариствами, Спілкою письменників.

Значний виховний потенціал в коледжі мають такі форми роботи, як посвячення першокурсників у студенти, проведення оглядів-конкурсів творчих робіт студентів, конкурсів педагогічної майстерності, свят Нового року і Різдва Христового, дня Соборності України, Міжнародного дня студентства та ін. До коледжу запрошуються вчені, представники мистецьких професій, учителі, відомі письменники Одещини.

Щорічно о випускники продовжують навчання за відповідними спеціальностями у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського, Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова, інших вищих навчальних закладах.

Авторитет, славу і гордість училища складають його випускники, які сьогодні працюють не тільки в школах та дошкільних закладах, а й в університетах, журналістами в газетах, ведучими відомих телепрограм України та за її межами.

З 1980 року в коледжі підготовлено близько 7000 фахівців.

Коледж виконує свою благородну місію — сприяє самореалізації студентів і викладачів, високоосвічених, національно свідомих особистостей, здатних незалежно мислити і керуватися у своїй діяльності принципами добра й справедливості.

Діяльність педагогічного колективу коледжу зосереджена на формуванні вчителя та вихователя з сучасним педагогічним мисленням, з якісно новим рівнем професійно-практичної підготовки з урахуванням потреб сьогодення. Педагогічний колектив натхненний творити, віддавати свої сили, знання в ім’я вічної благородної мети — Справи Учителя.