Нормативні документи

Статут Комунального закладу "Одеський педагогічний фаховий коледж"

Кошторис

Правила внутрішнього розпорядку

Положення про Педагогічну раду