Матеріально-технічна база


Коледж має сучасний навчальний корпус, бібліотеку, читальну, спортивну та актову зали, буфет і медичний пункт.

Адміністрацією проводиться систематична робота щодо зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення, розвитку кадрового потенціалу. У коледжі створюються сприятливі умови для роботи викладачів і студентів.

Загальна площа приміщень коледжу складає 3441,2 м².

Навчальний процес забезпечений необхідними навчальними приміщеннями, які знаходяться в належному санітарно-гігієнічному стані, функціонує 19 навчальних кабінетів, у т.ч. 2 лабораторії.

У навчальних кабінетах і лабораторіях зосереджені методичні комплекси з відповідних дисциплін згідно з програмами, сучасними вимогами до підготовки фахівців.

В коледжі функціонує комп’ютерний клас; наявна комп’ютерна база знаходиться у робочому стані і підключена до мережі Internet з відкритими зонами Wi-Fi.