Виховна діяльність

 

Метою виховного процесу є:
 • забезпечення єдності навчання та виховання в розвитку професійної і психологічної підготовки студентів; 
 • всебічна підготовка майбутніх фахівців в галузі освіти і науки, до творчої праці, підкріпленої глибоко-моральним усвідомленням її необхідності;
 • координування зусиль класних керівників навчальних груп;
 • створення та вдосконалення педагогічних засобів, форм і методів виховної роботи;
 • підготовка свідомої інтелігенції, оновлення і збагачення інтелектуального генофонду нації;
 • формування в студентській молоді чіткої громадянської позиції, віри у верховенство Закону, який є гарантією свободи;
 • створення умов для розвитку загальної культури студентства, збагачення його естетичного досвіду;
 • розвиток в студентській молоді правової, духовної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури.
Основними завданнями виховного процесу є:
 • морально-психологічне забезпечення навчання;
 • профілактика правопорушень;
 • інформаційне забезпечення;
 • культурно-виховна і просвітницька робота;
 • соціальна робота.
Основними принципами виховного процесу є:
 • державна і патріотична спрямованість в виховному процесі;
 • повага до особистості, конституційних прав і свобод студентів, орієнтація та ідеали демократії і гуманізму, загальнолюдських моральних цінностей;
 • безперервність та спадкоємність у виховному процесі та органічне поєднання національних, історичних та культурних традицій;
 • конкретність та узгодженість змісту, форм і методів виховного процесу;
 • об’єктивно-науковий підхід до планування та здійснення виховного процесу.
Характеристика:

Виховна робота в  комунальному закладі «Одеський педагогічний коледж» проводиться згідно з затвердженим планом виховної роботи на навчальний рік. Перспективний план виховної роботи спрямовано на реалізацію кращих традицій коледжу, існуючого досвіду з урахуванням стану матеріально-технічної бази навчального закладу в рамках єдиної системи освітнього процесу.

Виховна робота в коледжі здійснюється загальними для виховної діяльності методами, а саме:

 • методи інформації (візуально-слуховий, словесний, метод пошуків);
 • сугестивні методи (від лат. навчаю, навіюю) (метод прикладу, авторитету);
 • метод організації практичної діяльності, стимулювання та гальмування певної поведінки (громадська думка, заохочення, покарання).

Серед методів і форм виховання учнівської молоді пріоритетна роль належить активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії. До таких методів належать: ситуаційно-рольові ігри, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, “мозкові атаки”, метод аналізу соціальних ситуацій з моралістичним характером. Крім цих методів доцільно долучити і традиційні: бесіди, диспути, лекції, семінари, різні форми роботи з книжкою, періодичною пресою та інші масові, групові заходи та індивідуальна робота.

Напрямки виховної роботи:
 1. Національно - патріотичне виховання;
 2. Інтелектуально – духовне виховання;
 3. Громадянсько – правове виховання ;
 4. Моральне виховання;
 5. Екологічне виховання;
 6. Естетичне виховання;
 7. Трудове виховання;
 8. Фізичне виховання.
Задачами виховного процесу є:
 • Формування національної свідомості, любові до рідної землі та свого народу;
 • Виховання правової культури: повага до Конституції, законодавства України, державної символіки, знання та дотримання законів;
 • Виховання поваги до батьків, людей похилого віку, культури та історії рідного краю.
Планування виховної роботи у комунальному закладі «Одеський педагогічний коледж» базується на нормативних документах:
 • Конституція України; 
 • Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту»;
 • Закон «Про охорону дитинства»;
 • Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • Закон України «Про захист суспільної моралі»;
 • Указ Президента України «Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я України «Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді»;
 • Концепція національно-патріотичного виховання молоді;
 • Концепція громадського виховання;
 • Концепція національного виховання студентської молоді;
 • Конституційні засади гуманітарної освіти (вища школа) та інших нормативних документів з проблем освіти і виховання дітей та молоді в Україні;
 • Національна доктрина розвитку освіти в України;
 • Закон України «Про вищу освіту» відповідно до державних стандартів освіти, наказів і рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації виховної роботи;
 • Національна програма «Діти України»;
 • Державна програма розвитку фізичної культури та спорту в Україні;
 • Конвенція про права дитини.

План виховної роботи містить у собі основні заходи організаційного й змістового характеру. Мета плану виховної роботи - координація та інформування всіх суб’єктів освітнього процессу, на основі якого складаються плани виховної роботи відділення, академічних груп та плани роботи класних керівників навчальних груп.

AddThis Social Bookmark Button