Циклова комісія природничо-математичних дисциплін і технологій навчання

Мета ЦК: Інноваційне навчання для забезпечення відповідності якості освіти новим реаліям життя. Сприяння формуванню педагогічної компетентності майбутнього педагога.

Завдання ЦК: 

 • Створення умов для розкриття в студентах якостей, здібностей, побудови кожним студентом індивідуальної траєкторії своєї освіти, яка буде співвідноситися із загальноприйнятими досягненнями людства.
 • Сприяння формуванню в особистості студентів готовності до швидких змін в суспільстві та в культурі, здатності до творчості, інноваційного розвитку, вміння спілкуватися з іншими людьми і володіння різними формами розумової праці, створенню умов для продуктивного навчання щодо формування основних груп компетентностей студентів.

Проблема, над якою працює ЦК: 

Формування професійної компетентності майбутніх педагогів (вихователів та вчителів початкової школи) у рамках вивчення предметів і дисциплін природничо-математичного циклу та технологій навчання.

Характеристика ЦК:

Викладачами циклової комісії ведеться робота над забезпеченням методичного супроводу предметів і дисциплін природничо-математичного циклу та технологій навчання, а також створюються умови, за яких студенти самостійно і добровільно набувають нових знань із різних інформативних джерел, навчаються використанню цих знань для вирішення пізнавальних і практичних завдань, набувають комунікативних навичок; розвивають дослідницькі вміння, а саме: формулювання завдання, пошук інформації, проведення дослідження, аналіз, висунення гіпотез, узагальнення результатів, розвивають системне мислення, створюються умови для формування професійної компетентності майбутніх педагогів, запроваджено педагогічну технологію навчання за методом проектів, яка орієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових.

Управління діяльністю студентів здійснюється в контексті їхньої майбутньої професійної підготовки. Позиція студентів полягає в активному вивченні предмету (дисципліни) природничо-математичного циклу в контексті професійної діяльності на основі актуалізації професійного мислення. Взаємодія між викладачем та студентом будується на основі діалогічного спілкування з підсиленням ініціативи студентів, із встановленням постійного зворотного зв'язку.

Склад ЦК:

Норчук Оксана Леонідівна

 • голова циклової комісії
 • викладач інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій навчання та технічних засобів навчання, методики навчання інформатики, практичного курсу інформатики (з елементами програмування),
 • керівник курсових робіт,
 • завідувач кабінету

 

Медвідь Ольга Юріївна

 • викладач фізики,
 • викладач астрономії,
 • завідувач кабінету, 
 • класний керівник.

 

Долинська Тетяна Георгіївна

 

 • викладач економіки
 • завідувач відділенням

 

Перевозна Лариса Геннадіївна


 
 • викладач методики навчання математики
 • керівник курсових робіт,
 • керівник виробничої практики "Пробні уроки і заняття"
 • завідувач кабінету,
 • основ початкового курсу математики, методики навчання математики,
 • класний керівник.

 

Натальчишина Ірина Федорівна


 
 • викладач математики, основ початкового курсу математики,
 • керівник курсових робіт,
 • керівник виробничої практики "Пробні уроки і заняття",
 • класний керівник.

 

Попель Валентина Леонідівна

 

 • викладач математики
 • в.о. заступник директора з навчально-виробничої роботи

 

 

 

Орловська Оксана Євгеніївна

 
 • викладач математики,
 • класний керівник.

 

Дьяков Іван Вадимович


 
 • викладач біології,
 • викладач екології,
 • викладач основ початкового курсу природознавства.

 

Скоромна Маріанна Володимирівна


 
 • викладач хімії,
 • викладач екології,
 • завідувач кабінету.

 

План роботи циклової комісії природничо-математичних дисциплін і технологій навчання