Циклова комісія природничо-математичних дисциплін і технологій навчання

Мета ЦК: Інноваційне навчання для забезпечення відповідності якості освіти новим реаліям життя. Сприяння формуванню педагогічної компетентності майбутнього педагога.

Завдання ЦК: 

  • Створення умов для розкриття в студентах якостей, здібностей, побудови кожним студентом індивідуальної траєкторії своєї освіти, яка буде співвідноситися із загальноприйнятими досягненнями людства.
  • Сприяння формуванню в особистості студентів готовності до швидких змін в суспільстві та в культурі, здатності до творчості, інноваційного розвитку, вміння спілкуватися з іншими людьми і володіння різними формами розумової праці, створенню умов для продуктивного навчання щодо формування основних груп компетентностей студентів.

Проблема, над якою працює ЦК: 

Формування професійної компетентності майбутніх педагогів (вихователів та вчителів початкової школи) у рамках вивчення предметів і дисциплін природничо-математичного циклу та технологій навчання.

Характеристика ЦК:

Викладачами циклової комісії ведеться робота над забезпеченням методичного супроводу предметів і дисциплін природничо-математичного циклу та технологій навчання, а також створюються умови, за яких студенти самостійно і добровільно набувають нових знань із різних інформативних джерел, навчаються використанню цих знань для вирішення пізнавальних і практичних завдань, набувають комунікативних навичок; розвивають дослідницькі вміння, а саме: формулювання завдання, пошук інформації, проведення дослідження, аналіз, висунення гіпотез, узагальнення результатів, розвивають системне мислення, створюються умови для формування професійної компетентності майбутніх педагогів, запроваджено педагогічну технологію навчання за методом проектів, яка орієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових.

Управління діяльністю студентів здійснюється в контексті їхньої майбутньої професійної підготовки. Позиція студентів полягає в активному вивченні предмету (дисципліни) природничо-математичного циклу в контексті професійної діяльності на основі актуалізації професійного мислення. Взаємодія між викладачем та студентом будується на основі діалогічного спілкування з підсиленням ініціативи студентів, із встановленням постійного зворотного зв'язку.

Склад ЦК:

Зиновєєва Ірина Леонідівна

голова комісії, «спеціаліст ІІ категорії», викладач історії України, викладач основ філософських знань та релігієзнавства, предмета «Історія: Україна і світ»

Стахов Андрій Сергійовичзаступник директора з виховної роботи, «спеціаліст І категорії», магістр педагогічної освіти, викладач предмета «Історія: Україна і світ», предмета «Історія України»

 

 

Долинська Тетяна Георгіївна

завідувач відділення, «спеціаліст вищої категорії», викладач економічної теорії, основ економічної теорії, безпеки життєдіяльності;

Гольд Ольга Феліксівна

«спеціаліст вищої категорії», кандидат філософських наук, викладач основ філософських знань та релігієзнавства, соціології, етики і естетики, культурології, предмета «Громадянська освіта»;

Нарійчук Микола Деонісович

«спеціаліст вищої категорії», «викладач методист», кандидат педагогічних наук, викладач хімії, екології, захисту Вітчизни, керівник виробничої практики «Пробні уроки і заняття»;

Перевозна Лариса Геннадіївна


 

«спеціаліст вищої категорії», викладач методики навчання математики, керівник курсових робіт, керівник виробничої практики «Пробні уроки і заняття»;

Натальчишина Ірина Федорівна


 

«спеціаліст І категорії», викладач математики, основ початкового курсу математики, керівник курсових робіт, керівник виробничої практики «Пробні уроки і заняття»;

Попель Валентина Леонідівна

«спеціаліст ІІ категорії», викладач математики (алгебри і початку аналізу та геометрії);

Орлинська Оксана Валеріївна


 

«спеціаліст ІІ категорії», магістр фізики, магістр математики, викладач математики і фізики

Космакова Анастасія Вячеславівна


  

 «спеціаліст», викладач біології і екології, основ природознавства, анатомії, фізіології і гігієни дітей дошкільного віку, основ медичних знань, основ медичних знань та валеології;

Шувалова Ольга Ігорівна


 

 "спеціаліст", викладач практичного курсу інформатики з методикою навчання, інформаційних технологій та технічних засобів

AddThis Social Bookmark Button

AddThis Social Bookmark Button