Мета: здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Завдання: 

 • здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями та їх об’єднаннями, а також з іншими об’єднаннями які представляють інтереси громадян;
 • представляє інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ;
 • проводить колективні переговори, здійснює участь та укладання колективних договорів, генеральної, галузевих, регіональних, міжгалузевих угод від імені працівників у порядку встановленному законодавством;
 • забезпечує захист  права громадян на працю, бере участь у розробці та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту;
 • здійснює громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержання законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту;
 • формує свої системи соціального страхування і соціального забеспечення, створює пенсійні фонди та фонди зайнятості, оздоровчого, медичного страхування, охорони праці та інші фонди, що забеспечують соціальний захист членів профспілки, керує цими фондами і контролює використання їх коштів;
 • представляє  права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності, бере участь у роботі комісій з приватизації;
 • представляє інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори, при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленному законодавством;
 • організовує та проводить страйки, збори, мітинги, походи і демонстрації на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до закону;
 • створює за рахунок власних коштів навчальні, культурно-освітні заклади, дослідні, соціально-аналітичні установи, правові, статистичні, соціологічні навчальні центри та центри незалежних експертиз;
 • організовує і здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги, бере участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров’я;
 • бере участь у розвитку масової фізичної культури, спорту, створює  та підтримує спортивні товариства і туристичні організаціі;

Характеристика: 

На основі активу профспілки було виокремленно  профком та ревізійна комісія. У ВНКЗ «Одеське педагогічне училище» щорічно проводяться спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи: «День здоров’я», «День туризму», спортивне свято «Грація та здоров’я» де беруть участь всі студенти та викладачі училища.Традиційно в училищі проводяться спартакіади з різних видів спорту: волейболу, легкої атлетики, шашок, шахів, баскетболу.

 

План роботи профспілки