Спеціальність 012 Дошкільна освіта І курс, групи Д-11 , Д-12

I семестр

Теоретичне навчання(17 тижнів): 02.09.19 р. - 29.12.19 р.

Зимові канікули (2 тижні): 30.12.19 р.- 12.01.20 р.

ІІ семестр

Теоретичне навчання(22 тижні): 13.01.20 р. - 14.06.20 р.

Літні канікули: 15.06.20 р. - 31.08.20 р.

Спеціальність 012 Дошкільна освіта ІІ курс, групи Д-21, Д-22

ІІІ семестр

Теоретичне навчання(17 тижнів): 02.09.19 р. - 29.12.19 р.

Заліки:

1.                  Вступ до спеціальності;

2.                  Співи і музична література.

Зимові канікули (2 тижні): 30.12.19 р.- 12.01.20 р.

ІVсеместр

Теоретичне навчання  (18 тижнів): 13.01.20 р. - 17.05.20 р.

Навчальна практика«Помічник вихователя в групах раннього і дошкільного віку» проводиться протягом семестру.

Заліки:

1.       Безпека життєдіяльності;

2.       Історія України;

3.       Педагогіка;

4.       Загальна психологія;

5.       Художня праця.

6.       Практикум усного і писемного мовлення (іноземна мова) (Д-22).

Державна підсумкова атестаціяу формі ЗНО (згідно графіку Міністерства освіти і науки України в період з 21.05.20р. – 17.07.20р.):

1.  Українська мова.

2.  Історія України або математика (на вибір здобувачів освіти).

3.  Навчальний предмет на вибір здобувачів освіти.

Літня екзаменаційна сесія(4 тижні): 18.05.20 р. – 14.06.20 р.

  1. Анатомія,фізіологія гігієна дітей дошкільного віку (усно);

  2. Практикум усного і писемного мовлення (іноземна мова) (Д-21).

Літні канікули: 22.06.20 р. - 31.08.20 р.

Спеціальність 012 Дошкільна освіта ІІІ курс, група Д-31 , Д-32

Vсеместр

Теоретичне навчання(16 тижнів): 02.09.19 р. - 22.12.19 р.

Навчальна практика«Помічник вихователя в групах раннього і дошкільного віку» проводиться протягом семестру.

Заліки:

1. Інформаційні технології та технічні засоби;

2. Культура мовлення і практикум з виразного читання;

3. Методика музичного виховання.

Зимова екзаменаційна сесія(1 тиждень) : 23.12.19 р.- 29.12.19 р.

  1. Охорона праці (усно);
  2. Педагогічна психологія (усно);

Зимові канікули (2 тижні): 30.12.19 р.- 12.01.20 р.

VІ семестр

Теоретичне навчання(17 тижнів): 13.01.20 р. - 10.05.20 р.

Виробнича практика«Пробна практика» проводиться протягом семестру.

Заліки:

1.      Фізичне виховання;

2.      Основи медичних знань;

3.      Методика організації образотворчої діяльності дітей;

4.      Методика фізичного виховання;

5.      Основи логопедії.

Літня екзаменаційна сесія  (2 тижні): 11.05.20 р. - 24.05.20 р.:

1.       Українська мова (за професійним спрямуванням) (усна та письмова форми);

2.       Іноземна (англійська) мова (за професійним спрямуванням)(усно);

3.       Педагогіка (усно);

4.       Методика ознайомлення дітей з природою(усно).

Навчальна практика«Семінар-практикум по підготовці до літньої педагогічної практики» (1 тиждень): 25.05.20 р. – 31.05.20 р.

Виробнича практика«Літня» (3 тижні) за окремим графіком  01.06.20 р.- 21.06.20 р.

Літні канікули: 22.06.20 р. - 31.08.20 р.

Спеціальність 012 Дошкільна освіта ІV курс, група Д-41, Д-42, Д-43

VІІ семестр

Теоретичне навчання(16 тижнів): 02.09.19 р. - 22.12.19 р.

Виробнича практика«Пробна практика» проводиться протягом семестру.

Заліки:    

1.                  Фізичне виховання;

2.                  Іноземна (англійська) мова (за професійним спрямуванням);

3.                  Основи педагогічної майстерності;

4.                  Методика формування елементарних математичних уявлень;

5.                  Ритміка;

6.                  Дошкільна лінгводидактика.

Зимова екзаменаційна сесія(1 тиждень): 23.12.19 р.- 29.12.19 р.

1.                  Методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти(усно);

2.                                           Охорона праці в галузі (усно).

Зимові канікули (2 тижні): 30.12.19 р.- 12.01.20 р.

VIІІ семестр

Семінар практикум по підготовці до переддипломної практики (1 тиждень): 13.01.20 р. – 19.01.20 р.

Переддипломна практика(6 тижнів): 20.01.20 р. – 01.03.20 р.

Теоретичне навчання(13 тижнів): 02.03.20 р. - 31.05.20 р.

Захист курсових робіт (2 тижні): 06.04.2020 р. - 19.04.2020 р.

Заліки:

1.       Основи філософських знань та релігієзнавства;

2.       Соціологія;

3.       Логопедія;

4.       Етика, естетика;

5.       Методичні аспекти базових програм розвитку та виховання в ЗДО;

6.       Дитяча англійська література;

7.       Спецкурс «Педагогічні технології в дошкільній освіті».

Літня екзаменаційна сесія(2 тижні): 01.06.20 р. - 14.06.20 р.:

1.       Література для дітей дошкільного віку (усно);

2.       Основи корекційної педагогіки (усно);

3.       Українська мова (усно);

4.       Методика навчання дітей дошкільного віку англійській мові (Д-41).

Державна атестація(1 тиждень): 15.06.20 р. - 21.06.20 р.: Комплексний кваліфікаційний екзамен: Педагогіка з окремими методиками та дисциплінами спеціалізації (усно).

Спеціальність 013 Початкова освіта І курс, групи Ш-11,12,13

I семестр

Теоретичне навчання(17 тижнів): 02.09.19 р. - 29.12.19 р.

Зимові канікули (2тижні): 30.12.19 р.- 12.01.20 р.

ІІ семестр

Теоретичне навчання(22 тижні): 13.01.20 р. - 14.06.20 р.

Літні канікули: 15.06.20 р. - 31.08.20 р.

Спеціальність 013 Початкова освіта II курс, групи Ш-21, 22, 23

ІІІ семестр

Теоретичне навчання (17 тижнів): 02.09.19 р. - 29.12.19 р.

Заліки:

1. Вступ до спеціальності;

2. Каліграфія (графіка письма).

Зимові канікули (2 тижні): 30.12.19 р.- 12.01.20 р.

ІVсеместр

Теоретичне навчання  (18 тижнів): 13.01.20 р. – 17.05.20 р.

Навчальна практика«Позакласна та позашкільна виховна робота» проводиться протягом семестру.

Заліки:

1. Безпека життєдіяльності;

2. Історія України;

3. Педагогіка та основи педагогічної майстерності;

4. Практикум усного і писемного мовлення (іноземна мова) (Ш-22).

Державна підсумкова атестаціяу формі ЗНО (згідно графіку Міністерства освіти і науки України в період з 21.05.20р. – 17.07.20р.):

1.         Українська мова.

2.         Історія України, математика (на вибір здобувачів освіти).

3.         Навчальний предмет на вибір здобувачів освіти.

Літня екзаменаційна сесія(4 тижні): 18.05.20 р. – 14.06.20 р.

1. Анатомія, фізіологія і гігієна дітей шкільного віку (усно);

2. Основи початкового курсу математики (усно);

3. Практикум усного і писемного мовлення (іноземна мова) (Ш-21,23).

Практика з основ природознавства(за окремим графіком) з 15.06.20р. -21.06.20р.

Літні канікули: 22.06.20 р.– 31.08.20 р.

Спеціальність 013 Початкова освіта III курс групи Ш-31, 32, 33

Vсеместр

Теоретичне навчання  (16 тижнів): 02.09.19 р. - 22.12.19 р.

Навчальна практика«Позакласна та позашкільна виховна робота» проводиться протягом семестру.

Заліки:

1.                  Теорія і методика фізичного виховання;

2.                  Методика трудового навчання з практикумом.

Зимова екзаменаційна сесія(1 тиждень):  23.12.19 р.- 29.12.19 р.                  

1.                   Українська мова (за професійним спрямуванням) (усна і письмова форма);

2.                   Психологія (загальна, вікова, педагогічна) (усно).

Зимові канікули (2 тижні): 30.12.19 р.- 12.01.20 р.

VІ семестр

Теоретичне навчання(17 тижнів) : 13.01.20 р. – 10.05.20 р.

Виробнича практика«Пробні уроки і заняття» проводиться протягом семестру.

Заліки:

1.              Фізичне виховання;

2.              Практичний курс інформатики з методикою навчання;

3.              Методика навчання російської мови;

4.              Методика навчання природознавства;

5.              Образотворче мистецтво з методикою навчання;

6.              Музичне виховання з методикою навчання.

Літня екзаменаційна сесія(2 тижні): 11.05.20 р. – 24.05.20 р.:

1.       Охорона праці (усно);

2.       Педагогіка (усно);

3.       Дитяча література з основами культури і техніки мовлення.

Навчальна практика «Семінар-практикум з  підготовки студентів до практики «У дитячих оздоровчих таборах» (1 тиждень): 25.05.20 р. – 31.05.20 р.;

Виробнича практика «У дитячих оздоровчих таборах» (4 тижні): 01.06.20 р. - 28.06.20 р.

Літні канікули:  29.06.20 - 31.08.20 р.

Спеціальність 013 Початкова освіта IV курс, групи Ш-41, 42, 43

VIIсеместр

Виробнича практика«Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя  класовода в перші дні дитини в школі» (1 тиждень): 02.09.19 р. - 08.09.19 р.

Теоретичне навчання(15 тижнів): 09.09.19 р. - 22.12.19 р.

Виробнича практика«Пробні уроки і заняття» проводиться протягом семестру.

Заліки:

1. Фізичне виховання;

2. Інформаційно-комунікаційні технології навчання, технічні засоби навчання;

3. Дитяча література з основами культури і техніки мовлення;

4. Методика навчання  предмета «Я у світі»;

5. Методика навчання предмета «Основи здоров’я»;

6. Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання;

7. Етика, естетика;

8. Дисципліна спеціалізації «Методика гурткової роботи» (Ш-42).

Зимова екзаменаційна сесія(1 тиждень): 23.12.19 р.- 29.12.19 р.

1.                Методика навчання української мови (усно);

2.                Методика навчання математики (усно);

Зимові канікули (2 тижні): 30.12.19 р.- 12.01.20 р.

VIIІ семестр

Безперервна  практика (7 тижнів): 13.01.20 р. – 01.03.20 р.

Теоретичне навчання  (13 тижнів): 02.03.20 р. – 31.05.20 р.

Захист курсових робіт (2 тижні): 06.04.20 р. – 19.04.20 р.

Заліки:

1.    Соціологія;

2.    Основи медичних знань та валеології;

3.    Основикорекційноїпедагогіки(дефектології);

4.    Основипедагогічноїмайстерності;

5.    Основи ритміки і хореографії з методикою;

6.    Дитячаанглійськалітература(гр. Ш-41, 43);

7.    Охорона праці в галузі;

8.    Дисципліна спеціалізації «Методика роботи з дитячими організаціями»(Ш-42);

9.    Спецкурс «Нова українська школа».

10.Дисципліна спеціалізації «Краєзнавча і туристична робота» (Ш-42).

Літня екзаменаційна сесія(2 тижні): 01.06.20 р. – 14.06.20 р.:

1.    Основи філософських знань (філософія та релігієзнавство);

2.    Іноземна (англійська) мова (за професійним спрямуванням);

3.    Сучасна українська мова з практикумом;

4.    Практикум усного і писемного мовлення (іноземна мова) (гр. Ш-41,43).

Державна атестація (1 тиждень ):  15.06.20 р. – 21.06.20 р.:

Комплексний кваліфікаційний екзамен: Педагогіка з окремими методиками та дисциплінами спеціалізації (усно).

Розклад І та ІІ тижнів

Iпівріччя 2019-2020 року

       Iтиждень                                               IIтиждень

02.09.19 р. - 08.09.19 р.                                  09.09.19 р. - 15.09.19 р.

16.09.19 р.-  22.09.19 р.                                    23.09.19 р.-  29.09.19 р.

30.09.19 р. -   06.10.19 р.                                  07.10.19 р.- 13.10.19 р.

14.10.19 р.-  20.10.19 р.                                    21.10.19 р. – 27.10.19 р.

28.10.19 р. - 03.11.19 р.                                    04.11.19 р.- 10.11.19 р.

11.11.19 р.- 17.11.19 р.                                     18.11.19 р.- 24.11.19 р.

25.11.19 р. – 01.12.19 р.                                   02.12.19 р. – 08.12.19 р.

09.12.19 р.- 15.12.19 р.                                     16.12.19 р.- 22.12.19 р. 

23.12.19 р. – 29.12.19 р.

 

 

IIпівріччя 2019-2020 року

      Iтиждень                                                            IIтиждень

13.01.20 р.- 19.01.20 р.                                      20.01.20 р.- 26.01.20 р.

27.01.20 р. - 02.02.20  р.                                   03.02.20 р. - 09.02.20 р.

10.02.20 р.- 16.02.20 р.                                    17.02.20 р.- 23.02.20 р.

24.02.20 р.- 01.03.20 р.                                     02.03.20 р. – 08.03.20 р.

09.03.20 р.- 15.03.20 р.                                     16.03.20 р.-  22.03.20 р.

 23.03.20 р.- 29.03.20 р.                                   30.03.20 р.- 05.04.20 р.

06.04.20 р. – 12.04.20 р.                                   13.04.20 р. -  19.04.20 р.

20.04.20 р. – 26.04.20 р.                                    27.04.20 р.- 03.05.20 р.

04.05.20 р.- 10.05.20 р.                                     11.05.20 р. – 17.05.20 р.

18.05.20 р. – 24.05.20 р.                                    25.05.20 р.-  31.05.20 р.

01.06.20 р.- 07.06.20 р.                                     08.06.20 р.- 14.06.20 р.

15.06.20 р. – 21.06.20 р.                                    22.06.20 р.- 28.06.20 р.

29.06.20 р. – 05.07.20 р.                                   06.07.20 р. -  12.07.20 р.

Розклад дзвінків навчальних занять

І пара                                                                        ІІ пара

9:00-10:20                                                                  10:30-11:50

10:20-10:30 – перерва                                    11.50 – 12:10 - перерва

ІІІ пара                                                                     ІVпара

12:10 – 13:30                                                              13:40 – 15.00

13.30 – 13.40- перерва

AddThis Social Bookmark Button

AddThis Social Bookmark Button